EtherGem EGEM

¥0.024

挖矿信息

全网难度
127,024,870,603
核心算法
Ethash

收益信息

日理论产出:
2574.22 EGEM / GHash
日理论收益:
¥60.638 / GHash
矿池 算力 矿工数 手续费 起付数量
pool.egem.io
4772092290
26 0 0
comining.io
3573236854
36 0 0
egem.solopool.org
3015303289
13 0 0
egem.clona.ru
499999999
3 0 0
egem.minerpool.net
366467117
6 0 0
egem-solo.cryptodig.ru
188552188
1 0 0
egem.cubepool.eu
0
0 0 0
terrahash.cc
0
0 0 0
egem.protonmine.io
0
0 0 0
egem.europool.me
0
0 0 0
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们
显卡 算力 功耗 单卡日产出 6卡日产出
vii 78000000 230.0 W 4.729764 元 28.378584 元
2080Ti 52500000 220.0 W 3.183495 元 19.10097 元
1080Ti 49500000 190.0 W 3.001581 元 18.009486 元
vega64 40000000 230.0 W 2.42552 元 14.55312 元
2080 36900000 190.0 W 2.2375422 元 13.4252532 元
2070 36900000 150.0 W 2.2375422 元 13.4252532 元
vega56 36500000 210.0 W 2.213287 元 13.279722 元
1080 34000000 150.0 W 2.061692 元 12.370152 元
1070Ti 30500000 130.0 W 1.849459 元 11.096754 元
580 30200000 135.0 W 1.8312676 元 10.9876056 元
1070 30000000 120.0 W 1.81914 元 10.91484 元
480 29500000 135.0 W 1.788821 元 10.732926 元
fury 29000000 220.0 W 1.758502 元 10.551012 元
570 27900000 120.0 W 1.6918002 元 10.1508012 元
2060 27600000 130.0 W 1.6736088 元 10.0416528 元
470 26000000 120.0 W 1.576588 元 9.459528 元
1660Ti 25700000 90.0 W 1.5583966 元 9.3503796 元
10606 22500000 90.0 W 1.364355 元 8.18613 元
1660 20500000 90.0 W 1.243079 元 7.458474 元
380 19000000 140.0 W 1.152122 元 6.912732 元
1050Ti 13900000 70.0 W 0.8428682 元 5.0572092 元
# 交易所 交易对 价格 24小时成交量

显示交易量前10的交易